Önemli Duyuru Detay
ÖNAP ve LÖKAP Proje Çağrısı Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 20-01-2023 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 04-11-2022 Ekleyen Memur Hüseyin SAVUN

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA PROJESİ (ÖNAP) VE

LİSANS ÖĞRENCİSİ KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJESİ (LÖKAP)

İÇİN ÇAĞRI METNİ

 

 

Amaç ve Hedefler:

 

Öncelikli Alan Araştırma Projesi (ÖNAP) ve Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LÖKAP) çağrısı kapsamında PAÜ Senatosu tarafından belirlenmiş olan aşağıdaki öncelikli alanlarda ülkemizin gelişmiş ülkeler ile bilim, teknoloji ve yenilik alanlarındaki rekabet gücünü arttıracak, belirtilen alanlarda var olan sorunlara bilimsel açıdan yaklaşarak alternatif çözümler geliştirecek, katma değeri yüksek olan özgün projeler desteklenecektir.     

 

Öncelikli Alanlar:

 

 1. Tohum Araştırmaları 
 • Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji (Tohum Araştırmaları ve Aşı Teknolojisi dahil)

 

 1. Enerji
 • Akıllı Enerji Sistemleri
 • Enerji Verimliliği (Ulaştırmada, Sanayide, Binalarda)

 

 1. Malzeme 
 • Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler (Savunma Malzeme Teknolojileri, Şekil Hafızalı Alaşımlar, Süper İletkenler, Alaşım Teknolojileri, Koruyucu Tıbbi Malzemeler de dahil)
 • Savunma Teknolojileri (Yönlendirilmiş ve Yoğun Enerji Teknolojileri, Çağdaş Radar Teknolojileri, Hava Platformu Tasarımı, Güdüm Teknolojileri, Elektronik Harp)

 

 1. Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Artırılmış ve Sanal Gerçeklik (Yapay Sinir Ağları da dahil)

 

 1. Sağlık

  

 

Proje Başvuru Şekli:

1-      Öncelikli Alan Araştırma Projesi(ÖNAP)

Belirlenen 5(beş) öncelikli alanda, proje önerilerinin değerlendirilmesi için yürütücünün bağlı olduğu ilgili Akademik Birim Yönetim Kurulu Kararı ile proje öneri formunun BAP Birimine ıslak imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim alınan proje önerileri hakem, raportör ve komisyon değerlendirme sürecine alınır.

         

 2-      Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LÖKAP)

Belirlenen 5(beş) öncelikli alanda, proje önerilerinin değerlendirilmesi için yürütücünün bağlı olduğu ilgili Akademik Birim Yönetim Kurulu Kararı ile proje öneri formunun BAP Birimine ıslak imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim alınan proje önerileri hakem, raportör ve komisyon değerlendirme sürecine alınır.

Proje Başvurusu İçin Yardımcı Bilgiler:

 

Proje Başvuru Koşulları, Proje Ekibi, Bütçe Tertibi ve diğer hususlar için BAP Usul ve Esaslara bakınız.

 

ÖNEMLİ NOT: Projelerde talep edilen bütçenin ilgili projenin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Üniversitemizde mevcut olan demirbaşların tekrar alınmasını ve büyük ölçüde hizmet alımı gerektiren bütçeler projenin olumsuz değerlendirmesine neden olabilecektir.

 

 

ÇAĞRI TAKVİMİ:

 

  

 

AŞAMA

ÖNAP

(Öncelikli Alan Araştırma Projesi)

LÖKAP

(Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi)

Çağrı Duyurusu

04 -14 Kasım 2022

04 -14 Kasım 2022

Başvuru

14 Kasım-30 Aralık 2022

14 Kasım-30 Aralık 2022

Değerlendirme

12 Aralık 2022-20 Ocak 2023

12 Aralık 2022-20 Ocak 2023

 

  • __short_title__ __title__
 • __title__
 • __title__
 • __count__