Genel Duyuru Detay
Kurum Hissesi ve Proje Sonu İşlemleri Tüm Genel Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 12-02-2025 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 08-02-2019 Ekleyen Şube Müdürü Gökhan TUTAR

Kurum hissesi, projenin fiilen yürütüldüğü birim yetkilisinin talebi ve proje yürütücüsünün uygun görüşü ile Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere, bu Esas ve Usuller çerçevesinde harcanır. Çok acil ve zorunluluk arz eden durumlarda  kurum hissesi proje harcamalarında da kullanılabilir. Harcamaların Ar-Ge kapsamında olması yönündeki sorumluluk kuruma aittir.

Proje sözleşmesinde belirlenen bitiş tarihinden itibaren üç ay içerisinde harcanmayan kurum hissesi bu sürenin sonunda TÜBİTAK’a iade edilerek özel hesap kapatılır.

Not: İlgili dilekçeler ıslak imzalı bap birimine teslim edilecektir.  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__