Önemli Duyuru Detay
BİPDEP 2020 SATIN ALMA İŞLEMLERİ Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 30-10-2020 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 10-09-2020 Ekleyen Şube Müdürü Gökhan TUTAR
Duyuru Detayı

      Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü PAÜ-BİPDEP/2020 proje işlemlerine esas olmak üzere; Üniversitemiz 2020 Yılı bütçe giderlerinin gecikmelere mahal verilmeden zamanında gerçekleştirilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı muhasebe raporları ile KBS Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi kayıtlarının mutabakatının sağlanması için Aralık ayının ilk haftası ödeme işlemlerini kapatmaktadır. Yine, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Uygulama Usul ve Esasları, 2.5.1. Bilim İnsanı Performans Destek Projesi (BİPDEP), Bütçe Tertibi ve Kullanımı başlığı, h fıkrasında “Bilimsel etkinliklere katılım hariç, bütçe kullanımıyla ilgili taleplerin (bütçe kalemleri arası aktarım, ek malzeme ve/veya satın alma) o yılın Ekim ayı sonuna kadar yapılması gereklidir.” denilmektedir.

Bu kapsamda;

1) PAÜ-BİPDEP/2020 projelerinden yolluk dışında kalan her türlü (hizmet, mal/malzeme, demirbaş alımı vb.) mal/malzeme/hizmet alımı talepleri için “Bütçe Kalemleri Arası Aktarım” ve “Ek Malzeme” taleplerinin en geç 23 Ekim 2020 günü mesai bitimine kadar BAP Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak giriş işleminin ve onayla/gönder işleminin yapılmış olması gerekmektedir.

2) Malzeme listenizde yer alan ve satın alması yapılmak istenen mal/malzeme/hizmetlere ilişkin olarak "Satın Alma Talepleri" nin en geç 30 Ekim 2020 günü mesai bitimine kadar BAP Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak giriş işleminin ve onayla/gönder işleminin yapılmış olması gerekmektedir.

3) 23 Ekim 2020 gününden sonra yapılacak “Ek Malzeme Talepleri” ve 30 Ekim 2020 gününden sonra yapılacak “Satın Alma Talepleri” dikkate alınmayacaktır.

4) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Uygulama Usul ve Esasları’nın ilgili maddesi gereğince BİPDEP ve Kongre Katılım Projelerinin sona erme tarihi olan 15 Şubat 2021'den sonra, 2021 Yılı BİPDEP ve Kongre Katılım Projeleri yürürlüğe girene kadar herhangi bir bilimsel etkinliğe katılım için destek verilemeyecektir.

 

      Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Uygulama Usul ve Esasları, 2.5.1. Bilim İnsanı Performans Destek Projesi (BİPDEP), Bütçe Tertibi ve Kullanımı başlığı, d fıkrası gereğince, yıl içerisinde kullanılmayan BİPDEP destek miktarı bir sonraki yıla devredilemez. PAÜ-BİPDEP/2020 projeleri için, Üniversitemiz bilim insanları tarafından yürütülecek işlemlerde yukarıda verilen bilgilerin dikkate alınması gerekmektedir.

      Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.

BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

 

   • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__