Satınalma Duyuru Detay
Prof. Dr. Erdinç DURU (Onay No: 3398) 12 Kalem Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 15-11-2019 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 08-11-2019 Ekleyen Diğer Özlem GÜL TOPAL
Duyuru Detayı

Aşağıda adı ve miktarı yazılı olan malzemeye Son Geçerlilik Tarih ve Saat'ine kadar teklif verilmesine;

ONAY SAYISI : 3398

NOT 1: TEKLİFLER BAP OTOMASYON SİSTEMİ ÜZERİNDEN VERİLECEKTİR.

NOT 2: MARKALAR BELİRTİLECEK, BELİRTİLMEYEN MALZEMELERE İLİŞKİN TEKLİFLER İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

NOT 3: DOKÜMANLAR BÖLÜMÜNDEKİ ÖRNEK PROFORMA FATURA FORMATINDA GELEN TEKLİFLER İŞLEME ALINACAKTIR.

NOT 4: TEKNİK ŞARTNAME DIŞINDA TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİNİN BELİRTİLMESİ AYRICA ÜRÜNE AİT KATALOĞUN DA TEKLİFLE BERABER BİRİMİMİZE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. BU ŞARTLARA UYMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

NOT 5: ÜRÜNLERE İLİŞKİN TESLİMAT SÜRELERİ PROFORMA FATURALARDA MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR. SÜRELERİ BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMEYEN MALZEMELER İPTAL EDİLECEKTİR.

NOT 6: TEKLİFLERDE VERİLEN BİRİM TUTAR TOPLAM TUTAR KISMI AÇIK VE DOĞRU HESAPLANMALIDIR. YANLIŞ HESAPLAMALAR VERİLDİĞİ ŞEKLİYLE DİKKATE ALINACAKTIR.

NOT 7: SİPARİŞ ÇEKİLEN MALZEMELER BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ AMBARINA TESLİM EDİLECEKTİR.


Satınalınacak ürünler (Onay No: 3398)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 Bowell, T.,Kemp G. (2018). Eleştirel Düşünme Kılavuzu, Tübitak Yayınları 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
2 Gross, R. (2006). Sokrates yöntemi (çev. İ. Şenel). İstanbul: Pegasus Yayınları. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
3 İpşiroğlu, Z. (2004). Eğitimde yeni arayışlar, İstanbul: Adam Yayınları. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
4 McCall, C.C. (2017). Düşünmeyi dönüştürmek. (çev. K. Gülenç ve N. Boyacı). Ankara: Nobel Yayınları. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
5 Nosich, M. G. (2015). Eleştirel düşünme ve disiplinler arası eleştirel düşünme rehberi (çev. B. Aybek ). Ankara: Anı Yayıncılık. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
6 Ruggiero, V.R. (2017). Eleştirel düşünme için bir rehber (çev. Ç. Dedeoğlu). İstanbul: Alfa Yayın Dağıtım 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
7 Paul, R., Elder, L. (2013). Kritik düşünce-yaşamınızın ve öğrenmenizin sorumluluğunu üstlenmek için araçlar (çev. E. Aslan, G Sart). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
8 Kurnaz, A. (2013). Eleştirel düşünme öğretimi etkinlikleri, Konya: Eğitim Yayınevi. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
9 Tarrier, N. (2014 .)Bilişsel Davranışçı Terapide Vaka Formülasyonu Zorlayıcı ve Karmaşık Vakaların Tedavisi, Nobel yayınevi. Ankara. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
10 Raymond J. Corsini, Danny Wedding (2018). Modern Psikoterapiler - Vaka Hikayeleri. Kaknüs yayınevi. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
11 Jerry Gold, George Stricker (2012). Psikoterapide Bütünleşme - Vaka Kitabı. Psikoterapi Enstitüsü. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
12 Donna Ashcraft (2016). Kişilik Vaka İncelemeleri. Kaknüs yayınevi. 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__