Önemli Duyuru Detay
BİPDEP SATIN ALMA İŞLEMLERİ-DUYURU Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 10-11-2019 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 27-09-2019 Ekleyen Şube Müdürü Gökhan TUTAR
Duyuru Detayı

Sayın Yürütücü;

        Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü PAÜ-BİPDEP/2019 proje işlemlerine esas olmak üzere; Üniversitemiz 2019 Yılı bütçe giderlerinin gecikmelere mahal verilmeden zamanında gerçekleştirilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı muhasebe raporları ile KBS Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi kayıtlarının mutabakatının sağlanması için Aralık ayının ilk haftası ödeme işlemlerini kapatmaktadır.

        Bu kapsamda;

1) PAÜ-BİPDEP/2019 projelerinden yolluk dışında kalan her türlü (hizmet, mal/malzeme, demirbaş alımı vb.) mal/malzeme alımı talepleri için “Bütçe Kalemleri Arası Aktarım” ve “Ek Malzeme” taleplerini en geç 22 Ekim 2019 günü mesai bitimine kadar BAP Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak giriş işleminin ve onayla/gönder işleminin yapılmış olması gerekmektedir.

2) Malzeme listenizde yer alan ve satın alması yapılmak istenen mal/malzemelere ilişkin olarak "Satın Alma Talepleri"nin en geç 31 Ekim 2019 günü mesai bitimine kadar BAP Bilgi  Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak giriş işleminin ve onayla/gönder işleminin yapılmış olması gerekmektedir.

3) 22 Ekim 2019 gününden sonra yapılacak “Ek Malzeme Talepleri” ve 31 Ekim 2019 gününden sonra yapılacak “Satın Alma Talepleri” dikkate alınmayacaktır.

4) 2019 Yılı BİPDEP ve Kongre Katılım Projeleri kapsamında gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler (bildirili kongre katılım) için 15 Şubat 2020 tarihine kadar ödeme yapılabilecektir.

5) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Uygulama Usul ve Esasları’nın ilgili maddesi gereğince BİPDEP ve Kongre Katılım Projelerinin sona erme tarihi olan 15 Şubat 2020'den sonra, 2020 Yılı BİPDEP ve Kongre Katılım Projeleri yürürlüğe girene kadar herhangi bir bilimsel etkinliğe katılım için destek verilemeyecektir.

        PAÜ-BİPDEP/2019 projeleri için, Üniversitemiz bilim insanları tarafından yürütülecek işlemlerde yukarıda verilen bilgilerin dikkate alınması gerekmektedir.

        Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.

 

BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__